Λατομείο - STATOR Group - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Λατομείο

  • Η Εταιρεία ΑΙΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ κατέχει τα μισθωτικά δικαιώματα δημόσιου ασβεστολιθικού λατομείου αδρανών υλικών 265 στρεμμάτων στην περιοχή Μικρόπολης Δράμας μέχρι το έτος 2032. Τα βεβαιωμένα απολήψιμα αποθέματα ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια (mil) Tn

  • Αποστάσεις : Λιμάνι Καβάλας 75 χλμ., Θεσσαλονίκη 165 χλμ.
  • Το πέτρωμα, σύμφωνα με χημικές - εργαστηριακές αναλύσεις του ΙΓΜΕ, είναι ασβεστολιθικό, υψηλής καθαρότητας, περιεκτικότητας σε Ασβεστίτη (CaCO3) 98% - 99 %, με μικρές προσμίξεις σερικίτη, δολομίτη, χαλαζία και αδιαφανών σιδηρούχων ορυκτών.


Η έκθεση του ΙΓΜΕ :

 
  • Από πλευράς μηχανικών ιδιοτήτων σύμφωνα με εργαστηριακά αποτελέσματα του Epirus Lab Test και του Metso Minerals Research and Test Center ισχύουν τα ακόλουθα :

Αντοχή σε τριβή και κρούση (LA)  

25,4 - 27,8 %

Υγεία (Δοκιμή Θειικού Μαγνησίου)

3 - 4 %

Θραυστότητα (Crushability)

41,2 %

Συντελεστής φθοροποιού (abrasiveness)

40 g/Tn

  • To 2009 ολοκληρώθηκε επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας θραύσης - διαλογής συνολικής παραγωγικής δυνατότητας 300 Tn/hr.

  • Ο σχεδιασμός και η προμήθεια των μηχανημάτων έγιναν από τον οίκο Metso Minerals (Nordberg).

  • Τα κλάσματα που κυρίως παράγονται είναι τα :

0-4 mm   

Άμμος (φίλερ)

4-8 mm

Ρυζάκι

8-16 mm

Γαρμπίλι

16-32 mm

Χαλίκι

0-32mm

3Α Οδοποιίας

αλλά υπάρχει η ευελιξία παραγωγής οποιασδήποτε κλασματοποίησης ζητηθεί.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού