Πράσινες Υποδομές - STATOR Group - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Πράσινες Υποδομές

  • Αξιοποιώντας την πολύχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία της στον κατασκευαστικό τομέα, και βασιζόμενη στα ικανά και εξειδικευμένα στελέχη της και στον ιδιόκτητο υπερσύγχρονο εξοπλισμό της, η ΣΤΑΤΩΡ ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις για άριστη ποιότητα και μεγάλη ταχύτητα στην ολοκλήρωση έργων που προαπαιτούν σύνθετες τεχνολογικές λύσεις.

  • Η εξειδίκευση σε έργα ορεινής οδοποιίας και οδοστρωσίας, με την απόκτηση του κατάλληλου, ιδιαιτέρων απαιτήσεων  και υψηλού κόστους κτήσης, μηχανολογικού εξοπλισμού έθεσε τα εχέγγυα για την ανάληψη σημαντικού αριθμού τέτοιας φύσεως έργων κατά την τελευταία πενταετία, διευρύνοντας το πεδίο δραστηριότητας με αυτό των υποδομών στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

  • Η στελέχωση του δυναμικού της εταιρείας με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων, με σύγχρονης δορυφορικής τεχνολογίας μέσα, και την ανάλυση και μελέτη εφαρμογής, με την χρήση ειδικών εφαρμογών λογισμικού, δίνουν την δυνατότητα στην ΣΤΑΤΩΡ να προσφέρει εγγυημένο βέλτιστο κόστος κατασκευής σε εγγυημένο χρόνο.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού